ANNULERINGSREGELING

Tribune tickets Bloemencorso Bollenstreek

Bloemencorso Bollenstreek biedt u een extra service om deel te nemen aan een regeling bij plotselinge verhindering als gevolg van ernstige ziekte/ongevalletsel, noodzakelijke medische ingreep, overlijden en/of ernstige zaakschade. U kunt voor € 1 per plaatsbewijs deelnemen. De regeling geldt niet voor arrangementen en services. Per reservering beslist u of u aan de regeling deelneemt.

DEKKING

  • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van rechthebbende of 1e en 2e graad familie, mits dit technisch vastgesteld is door de behandelend arts.
  • niet te voorziene complicaties tijdens de zwangerschap van de rechthebbende of diens echtgen(o)ot(e) of degene met wie de rechthebbende duurzaam samenwoont (volgens opgave bevolkingsregister).
  • ernstige zaakschade als gevolg van brand, ontploffing, inbraak of een natuurkracht welke het eigendom van de rechthebbende of het bedrijf waarvoor rechthebbende werkzaam is (beiden in Nederland) treft,     zodanig dat diens aanwezigheid dringend vereist is.
  • een medisch noodzakelijke ingreep die rechthebbende, diens echtgen(o)ot(e) of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan.

GROEPSRESERVERINGEN

In geval van groepsreserveringen (reservering van meer dan 1 plaatsbewijs door een natuurlijk of rechtspersoon) bestaat alleen recht op vergoeding voor degenen die iets is overkomen, dan weldegene die verder als rechthebbenden worden aangemerkt, mits deze rechthebbenden tevens in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs.

INGANGSDATUM REGELING

Na koop geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs.

UITKERING

Om tot uitkering te komen dient u spoedig mogelijk, in ieder geval voor aanvang van het Bloemencorso Bollenstreek in kennis te stellen en de plaatsbewijzen te annuleren. U dient ons alle gewenste gegevens en stukken schriftelijk te verstrekken bestaande uit de geldige plaats- en annuleringsbewijzen, bewijsstukken te weten een doktersverklaring of verklaring van politie (indien van toepassing) en een uittreksel van het bevolkingsregister. U ontvangt restitutie voor het aankoopbedrag van de geannuleerde kaarten.

INFORMATIE

Voor meer vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met het Bloemencorso Bollenstreek via email: sales@bloemencorso-bollenstreek.nl